Referat Oświaty (RO)

Wnioski udostępniane przez referat oświaty (tel. 33 844 90 39)

  EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH (stan na maj 2014)

Uchwała nr XI/121/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Chełmek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowość pobrania i wykorzystywania dotacji.

  1. przedszkola niepubliczne

  wniosek - zgłoszenie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej

  wniosek o udzielenie dotacji na prowadzenie niepublicznego przedszkola, innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, szkoły niepublicznej.

  informacja o liczbie uczniów ustalona według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca

  informacja o wydatkach poniesionych z dotacji z budżetu Gminy Chełmek otrzymanej za rok ...

  2. punkt przedszkolny

  wniosek

  3. zorganizowanie (dowozu/zwrot kosztów dowozu) dziecka do szkoły specjalnej

  wniosek

  4. dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

  wniosek

  zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

  oświadczenie o wartości poniesionych kosztów

  oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis

  formularz pomocy de minimis   instrukcja wypełnienia

  schemat wypełnienia sprawozdania o pomocy de minimis udzielanej na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) na dofinansowanie doskonalenia zawodowego młodocianych pracowników

  5. wpisanie do ewidencji żłobka lub klubu dziecięcego

  wpisanie (wniosek, oświadczenie o spełnieniu wymagań lokalowych, oświadczenie o niekaralności)

  zmiana/wypis

6. stypendia (za osiągnięcia sportowe; za osiagnięcia artystyczne)

  wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe

  oświadczenie że nie wystąpiły okoliczności powodujące pozbawienie stypendium sportowego

  wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia artystyczne

  oświadczenie że nie wystąpiły okoliczności powodujące pozbawienie stypendium artystycznego

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 24 Luty 2018    |    Imieniny obchodzą: Maciej, Bogusz, Modest