Podziękowania Burmistrza Chełmka

11 262
Szanowni Mieszkańcy,

Bardzo serdecznie dziękuję za udzielone mi zaufanie i poparcie mojej kandydatury w wyborach na Burmistrza Chełmka. Ponowny wybór na to stanowisko jest dla mnie nie tylko dużym zaszczytem i powodem do dumy, ale przede wszystkim zachętą do dalszej wytrwałej pracy dla dobra nas wszystkich – mieszkańców „Naszej Małej Ojczyzny”. Cieszę się, że będę mógł przez najbliższe pięć lat w dalszym ciągu realizować program przemiany naszej gminy, który wspólnie rozpoczęliśmy kilkanaście lat temu. Dołożę wszelkich starań, aby zadania, które przedstawiłem Państwu w czasie kampanii wyborczej, zostały zrealizowane. Każdego dnia jestem także otwarty na Państwa propozycje, pomysły i wnioski. Wierzę, że dzięki naszej wspólnej pracy i zaangażowaniu w Chełmku, Gorzowie i Bobrku będzie się żyło jeszcze bardziej komfortowo, bezpiecznie i spokojnie.

W tym miejscu dziękuję wszystkim kandydatom do Rady Miejskiej w Chełmku i składam serdeczne gratulacje nowo wybranym Radnym, jednocześnie życząc im powodzenia w wypełnianiu tak odpowiedzialnych obowiązków. Dziękuję także komitetom wyborczym oraz osobom, które rzetelnie pracowały w Miejskiej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisjach Wyborczych.

Dziękuję wszystkim, którzy w minioną niedzielę 21 października wzięli udział w wyborach samorządowych. Życzę nam wszystkim, aby Gmina Chełmek w dalszym ciągu rozwijała się tak dobrze, jak miało to miejsce do tej pory.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Saternus
Burmistrz Chełmka

Wybory Samorządowe: wyniki głosowania do Rady Miejskiej w Chełmku

Rada MiejskaMiejska Komisja Wyborcza w Chełmku przedstawia wyniki głosowania w Wyborach Samorządowych do Rady Miejskiej w Chełmku:

- OKRĘG WYBORCZY NR 1 – liczba głosów ważnych: 384
Grzegorz Jan Hudzik – 45
Paweł Legut – 41
Bartosz Tomasz Cichy – 269
Paweł Stanisław Szczerbowski – 29
W wyniku głosowania Radnym Rady Miejskiej z okręgu nr 1 został wybrany Bartosz Tomasz Cichy

- OKRĘG WYBROCZY NR 2 – liczba głosów ważnych: 374
Piotr Ryszard Szyndler – 198
Radosław Szewczyk - 176
W wyniku głosowania Radnym Rady Miejskiej z okręgu nr 2 został wybrany Piotr Ryszard Szyndler

- OKRĘG WYBROCZY NR 3 – liczba głosów ważnych: 365
Paweł Maca - 199
Paweł Smołkowicz - 166
W wyniku głosowania Radnym Rady Miejskiej z okręgu nr 3 został wybrany Paweł Maca

- OKRĘG WYBROCZY NR 4 – liczba głosów ważnych: 329
Paweł Arkadiusz Bratek - 44
Maciej Dworniczek – 241
Renata Jolanta Muniak - 44
W wyniku głosowania Radnym Rady Miejskiej z okręgu nr 4 został wybrany Maciej Dworniczek

- OKRĘG WYBROCZY NR 5 – liczba głosów ważnych: 389
Bogdan Mirosław Kowalczyk - 119
Henryk Mirosław Wiśniewski – 114
Bożena Gleba - 156
W wyniku głosowania Radną Rady Miejskiej z okręgu nr 5 została wybrana Bożena Gleba

- OKRĘG WYBROCZY NR 6 – liczba głosów ważnych: 399
Anna Krynicka – 30
Urszula Edyta Jodłowska – 27
Dorota Kapusta – 80
Marta Dusza – 69
Urszula Barbara Guja - 193
W wyniku głosowania Radną Rady Miejskiej z okręgu nr 6 została wybrana Urszula Barbara Guja

- OKRĘG WYBROCZY NR 7 – liczba głosów ważnych: 383
Wojciech Piegza - 125
Henryk Kowalski - 258
W wyniku głosowania Radnym Rady Miejskiej z okręgu nr 7 został wybrany Henryk Kowalski

- OKRĘG WYBROCZY NR 8 – liczba głosów ważnych: 446
Andrzej Wilczak - 158
Jadwiga Radwańska – 174
Jolanta Trębacz - 114
W wyniku głosowania Radną Rady Miejskiej z okręgu nr 8 została wybrana Jadwiga Radwańska

- OKRĘG WYBROCZY NR 9 – liczba głosów ważnych: 357
Kamila Ciecierska – 111
Krzysztof Artur Kaleta - 123
Agnieszka Jolanta Radwańska - 123
W wyniku losowania (taka sama liczba głosów) Radną Rady Miejskiej z okręgu nr 9 została wybrana Agnieszka Jolanta Radwańska

- OKRĘG WYBROCZY NR 10 – liczba głosów ważnych: 362
Wojciech Krystian Bochenek - 113
Piotr Grygiel – 119
Wojciech Jan Piwowarczyk - 130
W wyniku głosowania Radnym Rady Miejskiej z okręgu nr 10 został wybrany Wojciech Jan Piwowarczyk

- OKRĘG WYBROCZY NR 11 – liczba głosów ważnych: 383
Grzegorz Romuald Rola - 75
Andrzej Rybak - 308
W wyniku głosowania Radnym Rady Miejskiej z okręgu nr 11 został wybrany Andrzej Rybak

- OKRĘG WYBROCZY NR 12 – liczba głosów ważnych: 459
Katarzyna Urszula Głogowska - 127
Marek Janusz Palka - 308
W wyniku głosowania Radnym Rady Miejskiej z okręgu nr 12 został wybrany Marek Janusz Palka

- OKRĘG WYBROCZY NR 13 – liczba głosów ważnych: 257
Janusz Bogdan Szostek – 138
Edward Buchała - 119
W wyniku głosowania Radnym Rady Miejskiej z okręgu nr 13 został wybrany Janusz Bogdan Szostek

- OKRĘG WYBROCZY NR 14 – liczba głosów ważnych: 375
Anna Karolina Matyszkowicz – 66
Renata Marta Kojdecka-Kaczmarczyk - 107
Helena Szewczyk - 202
W wyniku głosowania Radną Rady Miejskiej z okręgu nr 14 została wybrana Helena Szewczyk

- OKRĘG WYBROCZY NR 15 – liczba głosów ważnych: 333
Marian Mieczysław Lorek – 53
Władysław Wiśniowski – 57
Stanisław Jan Kądzior – 93
Estera Ewa Łowczynowska - 130
W wyniku głosowania Radną Rady Miejskiej z okręgu nr 15 została wybrana Estera Ewa Łowczynowska

Wybory Samorządowe: wyniki głosowania na Burmistrza Chełmka

Chełmek
Miejska Komisja Wyborcza w Chełmku przedstawia wyniki głosowania w Wyborach Samorządowych na Burmistrza Chełmka:

1. Andrzej Stanisław Saternus - 3 755 głosów (66,5% głosów ważnych)

2. Bogdan Mirosław Kowalczyk - 1 891 głosów (33,5% głosów ważnych)

W sumie na poszczególnych kandydatów mieszkańcy oddali 5 646 głosów ważnych.

W wyniku głosowania Burmistrzem Chełmka został wybrany Andrzej Stanisław Saternus.

Informacja w sprawie numeracji porządkowej budynków

tablica

Szanowni Państwo,
z uwagi na fakt, że w ostatnim czasie do Urzędu Miejskiego w Chełmku napływają liczne sygnały mieszkańców naszej gminy związane z nieprawidłowościami w zakresie numeracji porządkowej budynków. Przypominam zatem o obowiązkach ustawowych, które zobowiązują właściciela/władającego/administratora nieruchomością do umieszczenia na budynkach lub ogrodzeniu, w widocznym miejscu, tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz do utrzymywania jej w należytym stanie.
Kwestie oznakowania posesji, nieruchomości regulują następujące dokumenty: Prawo geodezyjne i kartograficzne Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.), Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 04 marca 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1472), Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09 stycznia 2012 r. (Dz. U. 2012 r. , poz. 125).

Czytaj dalej

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Chełmek

DEN 2018 015

W dniu 12 października 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku odbyły się uroczyste gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej.
W uroczystości wzięli udział: Pan Andrzej Saternus – Burmistrz Chełmka, Pan Marek Palka – Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku, przedstawiciele związków zawodowych, szkół i zaproszeni goście.
Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus złożył wszystkim zgromadzonym życzenia oraz pogratulował osiąganych wyników. Złożył także podziękowania pracownikom oświaty za dotychczas wykonywaną pracę i życzył wielu sukcesów na polu zawodowym i prywatnym.
Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

Nagrody Burmistrza Chełmka otrzymali następujący Nauczyciele:

Czytaj dalej

Ruszyły prace przy budowie przestrzeni spotkania i rekreacji w Bobrku

Bobrek rewitalizacja 1

Przy ulicy Długiej w Bobrku rozpoczęto prace przy realizacji inwestycji, której celem jest powstanie miejsca spotkania i rekreacji za kwotę ponad 530 tysięcy złotych. Na ten cel gmina pozyskała środki w ramach projektu pn. „Potrzebna ODnowa: Przestrzeń spotkania i rekreacji na obszarach wiejskich gminy Chełmek; Przestrzeń spotkania i rekreacji w Bobrku” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2014-2020 w wysokości 351 950 złotych.

Czytaj dalej

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 24 Październik 2018    |    Imieniny obchodzą: Marty, Marcina, Rafała