• monitoring powietrza

   Kliknij w mapkę aby wejść na stronę http://powietrze.malopolska.pl/prognozy/
  • 10 października - "Powroty..."

   Godzina 18 - szczegóły MOKSiR
  • 12 października - Filmowy Dychanek

   "How are you"? - wstęp wolny
  • 17-19 października - "Wędrujące Ale Kino"

   Seanse kinowe, warsztaty, konkursy - szczegóły na plakatach
  • 20 października - Spotkanie KMF

   MOKSiR Chełmek - godzina 17.00
  • Więcej imprez

baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner rewitalizacja

baner zalatw sprawe

Stypendia artystyczne - zachęcamy do składania wniosków

2016.10.20.stypendia
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXV/311/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej, uczniom uzdolnionym artystycznie z Gminy Chełmek, w terminie do 31 października 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Chełmku można składać wnioski o przyznanie stypendium artystycznego na 2017 rok. Stypendium przyznawane jest uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych, zamieszkałym na terenie Gminy Chełmek.

Czytaj dalej

Rozmawiali o godności i zdrowiu psychicznym

2016.10.20.godność
W piątkowe przedpołudnie Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku był świadkiem wyjątkowego wydarzenia artystyczno-informacyjnego, poświęconego tak ważnym tematom jak godność człowieka i zdrowie psychiczne. Zajęcia podzielone były na dwie części: wykładową oraz artystyczną, w trakcie której zaprezentowały się różne lokalne grupy, takie jak Uniwersytet Trzeciego Wieku, Dom Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Domu Samopomocy. Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja prac plastycznych WTZ, ŚDS oraz Saloniku Babskiego z Gorzowa.

Czytaj dalej

Wzorowa łazienka – zagłosuj na SZS nr 1

2016.10.19.wzorowa łazienka
Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku bierze udział w konkursie „Wzorowa łazienka”, w którym nagrodą główną są pieniądze na remont łazienki szkolnej lub zapas środków czystości. Aby zdobyć 30 tysięcy złotych lub wspomniany zapas środków czystości potrzebne są głosy mieszkańców, wspierających daną szkołę. Zachęcamy do codziennego głosowania na galerię SZS nr 1 w Chełmku poprzez stronę https://www.wzorowalazienka.pl/galeria/2648. Nagrodę główną otrzyma jedna szkoła, natomiast pozostałe nagrody otrzyma 200 wyróżnionych placówek. Termin mija 30 listopada.

Nowe programy ekologiczne - uzyskaj dofinansowanie!

2016.10.17.piece

Szanowni Państwo,

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie mieszkańców Gminy Chełmek dofinansowaniem do zmiany źródła ogrzewania oraz montażu odnawialnych źródeł energii rozpoczęliśmy starania o środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE), które będą przeznaczone na ten cel. Minione lata pokazały, że mieszkańcy świadomiej podchodzą do tematu ogrzewania pomieszczeń i chętnie inwestują w nowoczesne rozwiązania, które nie tylko pozwalają oszczędzić pieniądze i są wyjątkowo wygodne w użyciu, ale także przyczyniają się do poprawy jakości powietrza. Takim przykładem może być nowoczesny kocioł węglowy 5 klasy, który emituje nawet 90 procent mniej zanieczyszczeń niż tradycyjne kotły. Jest to także ostatni dzwonek na pozyskanie dofinansowania do wymiany źródła ogrzewania, gdyż po 2020 roku nie będzie to możliwe. Co więcej wówczas w razie awarii starego pieca na jego miejsce konieczny będzie zakup nowoczesnego kotła już bez wsparcia środków zewnętrznych. Z tego powodu zachęcam do skorzystania z programów, których założenia można poznać poniżej.

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – piece węglowe i gazowe

W lipcu 2016 roku złożyliśmy dwie karty projektowe, które są podstawą do uzyskania dofinansowania do wymiany starego źródła ogrzewania. Obie zostały pozytywnie ocenione przez zespół ekspertów, przez co Nasza Gmina zakwalifikowała się do drugiego etapu konkursu o w/w dofinansowanie. W ramach RPO mamy możliwość pozyskania z Unii Europejskiej ponad 2,4 mln zł, które będą przeznaczone na wymianę starego pieca węglowego na:
- Ekologiczny kocioł węglowy nowej generacji, posiadający certyfikat 5 klasy,
- Kocioł gazowy,
- Kocioł spalający biomasę.

Każde gospodarstwo domowe na ten cel (likwidacja starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego kotła) będzie mogło otrzymać do 350 zł na każdy kilowat mocy nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 8 tysięcy złotych. W 2016 roku całościowe koszty prac oscylowały w kwotach od około 9 tysięcy złotych do 13 tysięcy złotych.
Dla przykładu:
1. Jeżeli koszt zakupu i montażu nowoczesnego kotła węglowego o mocy 24 kW wynosi 11 000 złotych, wówczas dofinansowanie wyniesie 8 000 złotych (zgodnie z przedziałem finansowym, zaprezentowanym powyżej). Po stronie mieszkańca będzie kwota 3 000 złotych.
2. Jeżeli koszt zakupu i montażu nowoczesnego kotła węglowego o mocy 19 kW wynosi 11 000 złotych, wówczas dofinasowanie wyniesie 6 650 złotych (zgodnie z przedziałem finansowym, zaprezentowanym powyżej, czyli 19 x 350 zł = 6 650 zł). Po stronie mieszkańca będzie kwota 4 350 złotych.

Warunkiem uzyskania dotacji będzie instalacja kotła w budynkach, które mają już zrobioną lub w których zostanie przeprowadzona termomodernizacja (np. ocieplone ściany, wymienione okna). Konieczne będzie przeprowadzenie bezpłatnego audytu, finansowanego przez Województwo Małopolskie. Specjaliści profesjonalnie wyliczą nam moc kotła do powierzchni ogrzewalne naszego budynku i doradzą jak zaoszczędzić na ogrzewaniu. W wielu domach bowiem zainstalowane piece są zbyt dużej mocy w stosunku do powierzchni ogrzewalnej, przez co dane urządzenie spala więcej węgla, niż jest to konieczne.

Według założeń program wymiany kotłów rozpocznie się w II połowie 2017 roku a zakończy w II połowie 2019 roku.

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – odnawialne źródła energii

W najbliższym czasie będziemy mogli pozyskać pieniądze z Unii Europejskiej, które będą przeznaczone
w formie dofinansowania na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, takich jak:
1. Kolektory słoneczne (solary) – koszt zakupu i montażu około 12-15 tysięcy złotych,
2. Ogniwa fotowoltaiczne – koszt zakupu i montażu od około 20 tysięcy złotych,
3. Pompy ciepła – koszt zakupu i montażu od około 40 tysięcy złotych.
Maksymalny poziom dofinansowania z Unii Europejskiej do każdej inwestycji wynosić będzie do 60 procent kosztów kwalifikowanych.
Przykładowo: jeżeli koszt montażu kolektorów słonecznych wyniesie 13 000 złotych, wówczas dofinansowanie wyniesie około 7 800 złotych. Po stronie mieszkańca będzie to kwota 5 200 złotych.

3. Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE)

W Gminie Chełmek w 2016 roku po raz trzeci realizowany jest Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE), finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W 2017 roku nasza Gmina również będzie mogła pozyskać pieniądze z programu PONE, które będzie można przeznaczyć na wymianę starego źródła ciepła. W przypadku w/w programu kwota dotacji nie może przekroczyć 50 procent kosztów kwalifikowanych zadania oraz kwot, wyszczególnionych dla poszczególnych źródeł ciepła:
- Ekologiczny kocioł węglowy nowej generacji, posiadający certyfikat 5 klasy (nie więcej niż 4 500 złotych),
- Kocioł gazowy (nie więcej niż 7 500 złotych),
- Ogrzewanie elektryczne (nie więcej niż 3 400 złotych),
- Przyłącze do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej (nie więcej niż 8 000 złotych).
Przykładowo:
1. Koszt zakupu i montażu kotła gazowego wynosi 11 000 złotych. Dofinansowanie wynosi wówczas
5 500 złotych (50 %). Po stronie mieszkańca będzie to kwota 5 500 złotych).
2. Koszt zakupu i montażu kotła węglowego wynosi 10 500 złotych. Dofinansowanie wynosi wówczas
4 500 złotych (maksymalna kwota dla pieców węglowych). Po stronie mieszkańca będzie to kwota 6 000 złotych.

Kwoty podane powyżej mogą ulec zmniejszeniu i są zależne od możliwości finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w danym roku.

4. Program „JAWOR” – pożyczka na termomodernizację domu

W lipcu 2016 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uruchomił program priorytetowy „JAWOR”, który jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie termomodernizacją budynków jednorodzinnych. Program obejmuje termomodernizację budynków w takim zakresie, jak: ocieplenie ścian budynków, dachów, stropodachów, stropów nad ostatnia kondygnacją, ocieplenie ścian piwnic, stropów piwnic, wymiana okien, drzwi zewnętrznych. Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90 procent kosztów kwalifikowanych prac z zastosowaniem zasady:
1. Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%.
2. Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w skali roku.
3. Minimalna kwota pożyczki - 20 000,00 zł, maksymalna kwota pożyczki - 100 000,00 zł.
4. Pożyczka podlegać będzie umorzeniu do 20% (po spełnieniu warunków).

UWAGA: Program „JAWOR” w całości realizowany jest bez udziału Gminy. Osoby zainteresowane uzyskaniem pożyczki proszone są o bezpośredni kontakt z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Numery kontaktowe wraz z adresami można znaleźć na stronie www.wfos.krakow.pl oraz uzyskać pod numerem telefonu 12 422 94 90 wew. 4.

Szanowni Państwo, bardzo proszę dokładnie zapoznać się z zawartymi poniżej informacjami i oszacować Państwa możliwości i zainteresowanie powyższymi programami. W najbliższym czasie zgłoszą się do Państwa pracownicy Urzędu Miejskiego w Chełmku, którzy pomogą wypełnić ankietę, dzięki której będziemy mogli uzyskać informacje na temat Państwa potrzeb odnośnie dofinansowania do wymiany źródła ciepła, instalacji odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacji domu. Każdy pracownik będzie posiadał identyfikator, potwierdzający jego tożsamość. W przypadku pytań zachęcam do kontaktu pod numerem: 33 844 90 22 lub 33 844 90 00.

Z wyrazami szacunku,
Andrzej Saternus
Burmistrz Chełmka

Zapraszamy na kolejne spotkanie, dotyczące rewitalizacji gminy

2016.04.07. spotkanie
Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Chełmek na kolejne spotkanie konsultacyjne, poświęcone rewitalizacji. Warsztaty dla mieszkańców Chełmka zaplanowano na czwartek 20 października o godzinie 11 w Domu Emeryta i Rencisty przy ulicy Topolowej 6, natomiast dla mieszkańców Gorzowa i Bobrka zaplanowano na piątek 21 października o godzinie 10 w Domu Ludowym przy ulicy Nadwiślańskiej 150. Będą to kolejne spotkania, zmierzające do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2020. Dokument ten jest niezbędny do pozyskiwania funduszy unijnych koniecznych do realizacji przedsięwzięć gminnych. Tematem przewodnim będzie określenie misji, wizji i celów Programu Rewitalizacji. Swoją obecność można potwierdzić do 19 października: telefonicznie 33 844 90 43 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, dotyczącej rewitalizacji Gminy

2016.04.26.rewitalizacjaZachęcamy wszystkich mieszkańców Chełmka, Gorzowa i Bobrka do wypełnienia kolejnej ankiety, dzięki której możliwe będzie stworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument zwiększy szanse na pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania wybranych zadań. Poniższe ankiety można wypełniać do wtorku 18 października. Prosimy o włączenie się w tę inicjatywę i udzielenie szczerych odpowiedzi.
Ankieta dla miasta Chełmek
Ankieta dla sołectwa Gorzów
Ankieta dla sołectwa Bobrek

„Odblaskowa szkoła” odwiedziła komisariat

2016.10.20.odblaskwoaW poniedziałek 10 października Komisariat Policji w Chełmku gościł wyjątkowe osoby. Do siedziby funkcjonariuszy zawitali ubrani w odblaski uczniowie klas trzecich Samorządowego Zespołu Szkół nr 1. Nie tylko sama wizyta była wyjątkowa, gdyż młodzi ludzie w drodze do komisariatu rozdawali zaprojektowane ulotki, na których przedstawiona została bezpieczna droga do i ze szkoły oraz poprawne zachowanie na drodze. Gospodarzem spotkania był mł. asp. Krystian Szostek, który oprowadził młodych gości po budynku, pokazał samochody policji oraz opowiadał o bezpiecznym poruszaniu się po zmroku, konieczności noszenia elementów odblaskowych oraz właściwego zachowania się podczas jazdy na rowerze. Uczniowie nie omieszkali zadać wielu pytań, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi. Wizyta była jednym z elementów programu „Odblaskowa szkoła”.

Czytaj dalej

Małopolskie Barwy Wolontariatu - zgłoś swojego kandydata

2016.10.20.barwy
Do 4 listopada 2016 zgłaszać można kandydatury wolontariuszy do wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu”. Celem konkursu jest wyróżnienie osób zaangażowanych w różne formy działalności wolontarystycznej. Barwy Wolontariatu stwarzają możliwość zaprezentowania działań wolontariuszy i ciekawych akcji wolontariackich, pozwalają promować miejsca wzorowo współpracujące z wolontariuszami oraz ukazują różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy są obecni niemalże we wszystkich sferach życia społecznego. W tym roku konkurs odbywać się będzie już po raz szesnasty i będzie okazją, by w szczególny sposób podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. Dzięki nadsyłanym zgłoszeniom organizatorzy w każdym z województw mają okazję poznać i nagradzać ciekawe postaci wolontariuszy, którzy angażują się w przeróżne obszary działań społecznych, min. w wolontariat w kulturze, przy imprezach sportowych, wydarzeniach okolicznościowych, wolontariat w szpitalach, hospicjach, przy udzielaniu korepetycji, odwiedzania osób starszych, pomoc niepełnosprawnym i wiele, wiele innych.

Czytaj dalej

Trwają poszukiwania Arkadiusza Góreckiego

2016.10.19.poszukiwanyPolicja poszukuje 35 letniego Arkadiusza Góreckiego, mieszkańca Chełmka, który 16 października (niedziela), wyszedł z miejsca zamieszkania i od tej pory nie powrócił do miejsca zamieszkania, ani też nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Rysopis zaginionego:
- wzrost ok. 175 cm,
- włosy ciemne, krótkie,
- oczy niebieskie.

Ubiór:
Był ubrany w kurtkę zimową moro koloru ciemno-szarego, spodnie bojówki koloru granatowego oraz buty niebieskie sportowe.

Policjanci poszukują zaginionego jednakże zwracamy się również z prośbą do wszystkich osób, które od chwili zaginięcia widziały Arkadiusza Góreckiego lub też posiadają jakiekolwiek informacje na temat jego miejsca pobytu, o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami z Komisariatu Policji w Chełmku pod numer 33 846 17 77 lub też na numer alarmowy najbliższej jednostki Policji 997.

Mieszkańcy wybrali zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego - wyniki

podpisanie dokumentu
Popołudniem 14 października zakończyło się pierwsze w historii głosowanie na projekty, zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Mieszkańcy osiedla Nowe Miasto zdecydowali, że przeprowadzona zostanie modernizacja boiska szkolnego „Orlik” przy Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku, natomiast mieszkańcy Starego Miasta wybrali doposażenie placu zabaw przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku. Lista rankingowa wyników głosowania na propozycje zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok znajduje się poniżej:

OSIEDLE NOWE MIASTO
1.
Modernizacja boiska szkolnego „ORLIK” przy SZSP Nr 2 w Chełmku
235
2.
 Rozbudowa siłowni zewnętrznej ul. Kolejowa
121
3.
 Chodnik oraz doprowadzenie chodnika przy ul. Brzozowej 6 od ul. Wojska Polskiego
184
OSIEDLE STARE MIASTO
1.
Doposażenie placu zabaw przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku
303
2.
Udostępnienie defibrylatora mieszkańcom wraz z monitoringiem i oświetleniem
168
3.
Doposażenie placu zabaw o urządzenie „Street Workout”
58

Czytaj dalej

Uczniowie i nauczyciele świętowali Dzień Edukacji Narodowej

2016.10.14.den
„Dzięki uporowi dni, konsekwencji godzin, mrówczej pracowitości sekund i minut(...). Na przekór pesymistom, wbrew katastrofistom, mimo że pomimo wszystko nastał 14 października 2016 r.” - tymi słowami rozpoczęły się gminne uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. 13 października na sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus wręczył nagrody i wyróżnienia dla uczniów i nauczycieli: akty nadania awansu zawodowego, stypendia Burmistrza dla najzdolniejszych uczniów, odznaczenia państwowe oraz nagrody Burmistrza dla wyróżnionych nauczycieli. Była to także okazja do podziwiania dorobku artystycznego młodzieży z naszej Gminy.

Czytaj dalej

MOPS zaprasza do grupy samopomocy

2016.10.13.grupy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza wszystkie osoby, które chcą poprawić swoją kondycję psychiczną, do udziału w spotkaniach grupy samopomocy. Głównym celem jest pomoc samym sobie w kręgu osób, które dotknięte są tym samym problemem. Jak tłumaczą organizatorzy pomóc samemu sobie znaczy wziąć problem i jego rozwiązanie w swoje ręce, być aktywnym na tyle, na ile pozwalają możliwości. Wszelkich informacji szczegółowych udzielają pracownicy socjalni w siedzibie ośrodka przy ulicy Staicha 1 lub telefonicznie pod numerem 668 778 461 w godzinach od 7.30 do 11.30.

Czytaj dalej

obrazek-klawisz do galerii zdjęć
Powierzchnia gminy: 2 732,1 ha
2732 ha

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek
Liczba ludności (IV kwartał 2015 r.): 12 826
12 826
obrazek-klawisz do wirtualnego spaceru
Inwestycje łącznie (plan na 2016 rok): 4 325 372,00 PLN
4 325 372,00 PLN

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
42 8110 1023 2006 0300
1283 0009

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 21 Październik 2016    |    Imieniny obchodzą: Urszuli, Celiny, Hilarego