• monitoring powietrza   Kliknij w mapkę aby wejść na stronę    http://powietrze.malopolska.pl/prognozy/

  • 11 marca - Misterium Męki pańskiej

   Sala widowiskowo-kinowa MOKSiR Chełmek. Godzina 13.
  • 16 marca - XX Amatorski Turniej Tenisa Stołowego

   MOKSiR Chełmek - godzna 16.30
  • 21 marca - VII Wieczór Poezji Własnej

   Biblioteka Publiczna, ul. Topolowa 8
  • 23 marca - XX Bieg Poszukiwaczy Wiosny

   Stawy w Chełmku, godzina 12
  • Więcej imprez

baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner program oddluzeniowy

baner cmentarz

baner fundusze

mpzp stare miasto

Podziękowanie dla Rady Rodziców przy SZS w Bobrku

2018.03.15. szatniaaa
Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus oraz Dyrektor Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku Radosław Gąska składają wyrazy podziękowania Radzie Rodziców przy SZS w Bobrku i sponsorom za wkład finansowy w kwocie 7 tysięcy złotych, przeznaczony na wyposażenie nowej szatni szkolnej.

Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

prawo paragrafy
Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Gminy Chełmek

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), która nakłada na Burmistrza Chełmka obowiązek pobierania opłat za szczególne korzystanie z wód polegające na wykonywaniu na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Podstawą prawną opłaty jest art. 269 ustawy Prawo wodne.

Czytaj dalej

STOP wypalaniu traw!

2018.03.19. trawy 1
Niedługo zawita do nas pewnie upragniona wiosna. Niestety dla strażaków wiosna nie rozpoczyna w momencie pierwszych pożarów trawy. W 2018 roku ten dzień przypadł 11 marca (rok wcześniej był to 24 lutego). Do dnia 15 marca tych pożarów odnotowano 6 - to sześć niepotrzebnych interwencji straży pożarnej. Akcja „STOP WYPALANIU TRAW” nadal wymaga medialnego rozgłosu i edukacji społeczeństwa. 2017 rok znacząco nie odbiega od dotychczasowej ilości interwencji, jednak niestety to warunki pogodowe mają największy wpływ na to karygodne zjawisko. Od dwóch lat widać jednak pewien spadek interwencji związanych z wiosennym wypalaniem, przynajmniej w porównaniu do lat 2010-2015.

Czytaj dalej

Nowy sprzęt trafił do szkolnych gabinetów pielęgniarskich

2018.03.16. gabinety 1
Ponad 16,1 tys. zł. kosztował nowy sprzęt, który trafił do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w trzech placówkach oświatowych gminy Chełmek. W aparaturę medyczną i produkty lecznicze doposażone zostały: Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku, Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku oraz Samorządowy Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku. Sprzęt został zakupiony za pieniądze, pochodzące z dotacji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Wśród nowego wyposażenia gabinetów znalazła się kozetka, stolik zabiegowy, szafka do przechowywania leków i wyrobów medycznych, waga ze wzrostomierzem, biurko z szafką kartoteczną, aparat do mierzenia ciśnienia, stetoskop, tablica do badania ostrości wzroku i widzenia barwnego, przenośna apteczka oraz środki do nadzoru grupowej profilaktyki próchnicy zębów.

Czytaj dalej

Pierwsze samochody przejechały Drogą Współpracy Regionalnej

2018.03.13. obwodnica 1
Blisko 5 kilometrów całkowitej długości, ponad kilometrowy wiadukt, 5 rond, i ponad 104 miliony złotych – w piątek 9 marca oficjalnie zakończyła się jedna z najważniejszych inwestycji w naszym regionie, czyli budowa północnej obwodnicy Oświęcimia, zwanej Drogą Współpracy Regionalnej. Nowa trasa zaczyna się w lesie w Bobrku przy drodze wojewódzkiej 933 a kończy rondem na skrzyżowaniu ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu. Na jej budowę „złożyły” się samorządy gminy Chełmek, miasta Oświęcim, powiatu oświęcimskiego i województwa małopolskiego. Blisko 95 procent kosztów stanowiło dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Otwarcia drogi poprzez tradycyjne przecięcie biało-czerwonej wstęgi dokonali między innymi Jacek Krupa – marszałek województwa małopolskiego, Marta Maj – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Andrzej Saternus – burmistrz Chełmka, Janusz Chwierut – prezydent Oświęcimia oraz Zbigniew Starzec, starosta oświęcimski. Nowa droga została także wspólnie poświęcona przez ks. kanonika Andrzeja Leśnego – proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmku oraz ks. prałata Józefa Niedźwieckiego, proboszcza parafii św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu. Warto dodać, że otwarcie DWR cieszyło się sporym zainteresowaniem nie tylko kierowców, ale także mieszkańców miasta Oświęcim i gminy Chełmek. /Zdjęcia: Kamil Szyjka/

Czytaj dalej

Ogólnopolskie sukcesy uczniów SZS-P nr 2 w Chełmku

2018.03.09.stypendiada
Uczniowie Szkoły Podstawowej Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku wzięli udział w Ogólnopolskim Projekcie Stypendialnym „Stypendiada wczesnoszkolna”. Rywalizacja obejmowała cztery kategorie konkursowe: czytelniczy „Abecadło”, matematyczny „Plusik”, ortograficzny „Ortografek” oraz plastyczny „Plastuś”. Młodym uczniom udało się zająć wysokie miejsca. W konkursie czytelniczym drugie miejsce zajęła Hanna Firek z kl. IIIb, natomiast wyróżnienie otrzymał Mateusz Andre z kl. IIIa. Wyróżnienie w konkursie ortograficznym otrzymała Amelia Smołkowicz z kl. IIIa, natomiast w konkursie plastycznym wysokie miejsca zajęła Maja Stachera z kl IIIa (trzecie miejsce) oraz Mateusz Andre z tej samej klasy (wyróżnienie). Serdecznie gratulujemy.

Jak chronić nasze środowisko? Zapraszamy na szkolenia

2018.03.20. szkolenia
Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" zapraszają na bezpłatny cykl szkoleń dla mieszkańców obszaru LGD z zakresu ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatu i innowacji. Wszystkie informacje zawarte są na plakacie. Zapisy oraz informację odnośnie terminów pod numerem telefonu 33 845 21 33.

Czytaj dalej

Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku

2018.03.19. kwalifikacja
Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz.U. 2017, poz. 2254), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 r.  W powiecie oświęcimskim kwalifikacja będzie przeprowadzana w dniach 14.03 – 26.04.2018 r., w tym dla Gminy Chełmek wyznaczono dni: 16.04. – 18.04.2018r. Siedziba Komisji mieści się w Oświęcimiu Rynek Główny 12. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Czytaj dalej

„Aktywne tablice” w szkołach gminy Chełmek

2018.03.16. tablice 1
Są nowoczesne, dotykowe, mają 65 cali, pracują w rozdzielczości 4K, bezprzewodowo odbierają sygnał Wi-Fi oraz zdecydowanie zwiększają możliwości przekazywania wiedzy – tak w skrócie można opisać nowoczesne monitory interaktywne, które trafiły do trzech placówek oświatowych w gminie Chełmek. Ze sprzętu Newline Trutouch TT 6516UB 4K o wartości 14 tysięcy złotych każdy korzystają już nauczyciele i uczniowie Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku, Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie oraz Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku. W połowie marca placówki odwiedził burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, który w praktyce sprawdził możliwość wykorzystania monitorów w trakcie lekcji. Podczas spotkania zarówno nauczyciele, jak i uczniowie przekonywali, że tego typu sprzęt znacznie zwiększa możliwości przekazania wiedzy oraz daje nowe możliwości.

Czytaj dalej

Nowa szatnia już służy uczniom szkoły w Bobrku

2018.03.15. szatnia 1
W minionym tygodniu oficjalnie zakończyły się prace, związane z budową nowej szatni dla uczniów, uczęszczających do Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku. W otwarciu nowego pomieszczenia uczestniczyli uczniowie, którzy z burmistrzem Chełmka Andrzejem Saternusem wspólnie przecięli tradycyjną biało-czerwoną wstęgę. Korzystając z okazji uczniowie oraz dyrektor placówki przekazali włodarzowi gminy podziękowania za pomoc szkole w jej rozwoju. Projekt „Przebudowa i rozbudowa szkoły Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku polegającej na dobudowie szatni”, który zrealizowała firma Inveko, kosztował ponad 380 115 złotych. Dodatkowo placówka zakupiła wyposażenie szatni za kwotę 24,5 tysiąca złotych, z czego 17,5 tysiąca pochodziło z budżetu Gminy Chełmek, natomiast 7 tysięcy złotych dołożyła Rada Rodziców SZS w Bobrku.

Czytaj dalej

Konkurs na stanowiska dyrektorów szkół w Bobrku, Gorzowie i Chełmku

2018.03.12.konkurs
Na podstawie art. 63 ust. 10 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z poźn.zm.) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Burmistrz Chełmka ogłasza nabór na stanowiska Dyrektorów:

1. Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku, ul. Bolesława Chrobrego 9, 32-660 Chełmek,

2. Samorządowego Zespołu Szkół im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy w Bobrku, ul. Nadwiślańska 9, 32-661 Bobrek,

3. Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie, ul. Szkolna 3 Gorzów, 32-660 Chełmek.

Szczegóły w zarządzeniu, dostępnym poniżej:

Zarząd nr 0050.662.2018 Burmistrza Chełmka z dnia 09.03.2018 r

Najnowszy numer "Echa Chełmka"

2018.03.08.echo
W internecie oraz wielu punktach naszej Gminy dostępny jest już najnowszy, ostatni w tym roku numer "Echa Chełmka". Wkrótce będzie także dostępny w wielu punktach naszej Gminy. Aby zobaczyć jego wersję elektroniczną wystarczy tylko kliknąć w link. Zachęcamy do lektury.

obrazek-klawisz do galerii zdjęć
Powierzchnia gminy: 2 732,1 ha
2732 ha

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (IV kwartał 2016 r.): 12 767
12 767

obrazek-klawisz do wirtualnego spaceru


Inwestycje łącznie (plan na 2017 rok): 8 746 400,83 PLN
8 746 400,83 PLN

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 21 Kwiecień 2018    |    Imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks