Budżet Obywatelski na 2019 rok

ksiegowosc

Urząd Miejski w Chełmku informuje że od 5 lipca do 12 października 2018 roku na terenie Osiedla Nowe Miasto oraz Osiedla Stare Miasto, przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w sprawie budżetu obywatelskiego na 2019 rok.

Szczegółowy harmonogram:

- 5 lipca 2018 do 31 lipca 2018 - zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego,
- 1 sierpnia do 5 października 2018 - analiza zadań przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Chełmku,
- 8 października do 12 października 2018 - wybór zadań poprzez głosowanie mieszkańców.

Ważne dokumenty:

Zarządzenie Nr 0050.708.2018 Burmistrza Chełmka z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Chełmek konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Lista mieszkańców danej jednostki pomocniczej Gminy Chełmek, popierających propozycję zadania do budżetu obywatelskiego na 2019 rok

Budżet Obywatelski na 2018 rok rozstrzygnięty

podpisanie dokumentu

Zakończyło się głosowanie na projekty, zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Zgodnie z decyzją mieszkańców w 2018 roku zrealizowane zostaną dwie inwestycje:

Osiedle Nowe Miasto - „Doposażenie przedszkolnego placu zabaw przy SZSP Nr 2 w Chełmku”. Oddane głosy ważne: 504.

Osiedle Stare Miasto - „Doposażenie placu zabaw przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku”. Oddane głosy ważne: 52

 Protokół z posiedzenia Komisji w sprawie ustalenia wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018

Czytaj dalej

Burmistrz Chełmka podaje do wiadomości propozycje zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2018 rok

ankieta

Osiedla Nowe Miasto

1. „Doposażenie przedszkolnego placu zabaw przy SZSP Nr 2 w Chełmku”. W ramach zadania zaplanowano zakup urządzeń na plac zabaw. Łączny szacunkowy koszt całkowity zadania opiewa na kwotę 54.550,00 zł.

Osiedle Stare Miasto

1. „Doposażenie placu zabaw przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku”. Zadanie polega na zakupie i montażu urządzeń na plac zabaw przy SZS nr 1. Łączny szacunkowy koszt całkowity zadania określony został na kwotę 33.000,00 zł.

W/w zadania otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Zadania zostaną poddane pod głosowanie.

Czytaj dalej

Budżet Obywatelski na 2018 rok

ksiegowosc

Urząd Miejski w Chełmku informuje że od 3 lipca do 13 października 2017 roku na terenie Osiedla Nowe Miasto oraz Osiedla Stare Miasto, przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w sprawie budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

Szczegółowy harmonogram:

- 3 lipca 2017 do 31 lipca 2017 - zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego,
- 1 sierpnia do 30 września 2017 - analiza zadań przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Chełmku,
- 5 października do 13 października 2017 - wybór zadań poprzez głosowanie mieszkańców.

Ważne dokumenty:

Zarządzenie Nr 0050.509.2017 Burmistrza Chełmka z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Chełmek konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

Lista mieszkańców danej jednostki pomocniczej Gminy Chełmek, popierających propozycję zadania do budżetu obywatelskiego na 2018 rok

Mieszkańcy wybrali zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego - wyniki

podpisanie dokumentu
Popołudniem 14 października zakończyło się pierwsze w historii głosowanie na projekty, zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Mieszkańcy osiedla Nowe Miasto zdecydowali, że przeprowadzona zostanie modernizacja boiska szkolnego „Orlik” przy Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku, natomiast mieszkańcy Starego Miasta wybrali doposażenie placu zabaw przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku. Lista rankingowa wyników głosowania na propozycje zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok znajduje się poniżej:

OSIEDLE NOWE MIASTO
1.
Modernizacja boiska szkolnego „ORLIK” przy SZSP Nr 2 w Chełmku
235
2.
 Rozbudowa siłowni zewnętrznej ul. Kolejowa
121
3.
 Chodnik oraz doprowadzenie chodnika przy ul. Brzozowej 6 od ul. Wojska Polskiego
184
OSIEDLE STARE MIASTO
1.
Doposażenie placu zabaw przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku
303
2.
Udostępnienie defibrylatora mieszkańcom wraz z monitoringiem i oświetleniem
168
3.
Doposażenie placu zabaw o urządzenie „Street Workout”
58

Czytaj dalej

Budżet obywatelski 2017 - informacje na temat głosowania

podpisanie dokumentu
Od 5 do 14 października mieszkańcy osiedla "Nowe Miasto" i "Stare Miasto" będą mogli zagłosować za wybranym zadaniem, zgłoszonym do budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Głosować może każdy mieszkaniec danej jednostki pomocniczej, który w dniu głosowania ukończył 16. rok życia. Głosowanie odbywa się za pomocą przygotowanych kart do głosowania. Aby głos był ważny należy wybrać jedno zadanie z listy zadań zamieszczonych na karcie do głosowania w ramach swojej jednostki pomocniczej, na terenie której jest się zamieszkałym. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”. Dla ważności karty do głosowania konieczne jest czytelne wpisanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL osoby głosującej, a także podpisanie zawartego na karcie do głosowania oświadczenia.

Głosowanie będzie przeprowadzone w dniach od 5 do 14 października 2016 r. z wyłączeniem soboty i niedzieli (tj. 8 i 9 października 2016 r.). Dla potrzeb przeprowadzenia głosowania wyznaczone zostały następujące punkty do głosowania:

- dla Osiedla Nowe Miasto – sala sesyjna w Urzędzie Miejskim w Chełmku. Punkt będzie otwarty:
w dniach od 5 do 7 października w godzinach od 1100 do 1630,
w dniach od 10 do 14 października w godzinach od 1100 do 1530.

- dla Osiedla Stare Miasto – Dom Ludowy przy ul. B. Chrobrego i sala sesyjna w Urzędzie Miejskim. Terminy i godziny pracy punktów:
w dniach od 5 do 7 października w godz. od 1100 do 1630, Dom Ludowy przy ul. B. Chrobrego
w dniach od 10 do 14 października w godz. od 1100 do 1530 Sala Sesyjna w Urzędzie Miejskim.

 Zarządzenie Burmistrza Chełmka w sprawie powołania komisji do ustalenia wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017.

Poniżej prezentujemy propozycje zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Tytuły i opisy zadań prezentujemy w formie niezmienionej.

Czytaj dalej

Budżet obywatelski na 2017 rok

Urząd Miejski w Chełmku informuje że w okresie od 1 lipca do 14 października 2016 roku, na terenie Osiedla Nowe Miasto oraz Osiedla Stare Miasto, przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w sprawie budżetu obywatelskiego na 2017 rok.

W szczególności:

- 1 lipca 2016 do 29 lipca 2016 - zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego,
- 1 sierpnia do 30 września 2016 - analiza zadań przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Chełmku,
- 5 października do 14 października 2016 - wybór zadań poprzez głosowanie mieszkańców

Ważne dokumenty:

Zarządzenie Nr 0050.284.2016 Burmistrza Chełmka z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Chełmek konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

Regulamin przygotowania budżetu obywatelskiego na terenie Jednostek Pomocniczych Gminy Chełmek tj. Osiedla Nowe Miasto oraz Osiedla Stare Miasto.

Formularz zgłoszeniowy propozycji zadań do budżetu obywatelskiego Gminy Chełmek na 2017 rok wraz z listą mieszkańców danej jednostki pomocniczej Gminy Chełmek popierających tę propozycję.

Karta analizy zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego Gminy Chełmek na 2017 rok.

Karta do głosowania na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego Gminy Chełmek na 2017 rok - wzór.

Regulamin pracy Zespołu ds Konsultacji budżetu obywatelskiego.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 16 Sierpień 2018    |    Imieniny obchodzą: Nora, Joachim, Roch