LGD Dolina Soły ogłasza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie

2017.10.24.dolina
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" ogłasza nabór wniosków z następujących zakresów: "Podejmowanie działalności gospodarczej", "Rozwijanie działalności gospodarczej", "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej", "Budowy pub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych". Wnioski można składać w terminie od 3 do 17 listopada 2017r. Więcej informacji dostęnych jest na www.dolinasoly.eu lub pod numerem telefonu 33 843-60-28.

Projekt MOWES

2017.01.23.mowes
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 23 stycznia 2017 roku rozpoczynamy pierwszy nabór dokumentów rekrutacyjnych Grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych (w tym JST) zainteresowanych wsparciem szkoleniowo doradczym i pozyskaniem dotacji na utworzenie/przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego (w tym spółdzielni socjalnej). W ramach realizowanego projektu oferujemy:
• kompleksowe szkolenia oraz indywidualne doradztwo przygotowujące do stworzenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego;
• wsparcie finansowe na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym dla uczestników projektu w kwocie 23.000 zł na każde utworzone miejsce pracy, maksymalnie 115 000,00 zł na jeden podmiot;
• wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej kwocie 1.850 zł miesięcznie na każde utworzone miejsce pracy w nowopowstałym przedsiębiorstwie;
• wsparcie pomostowe merytoryczne udzielane zgodnie z indywidualnymi potrzebami po utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego m.in. doradztwo biznesowe, prawne i księgowe.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane Grupy inicjatywne złożone z osób fizycznych lub podmiotów!

Czytaj dalej

Dotacje dla przedsiębiorców, czyli "Czas na Biznes w Małopolsce Zachodniej"

2016.08.19.biznes
Informujemy, że pierwszy nabór wniosków do projektu "Czas na Biznes w Małopolsce Zachodniej" będzie trwał od 16.08.2016 r. do 23.08.2016 r. Projekt zakłada dofinansowanie dla przedsiębiorców. Przewidziano w nim następujące formy wsparcia:
• SZKOLENIA: Szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
• WARSZTATY: warsztaty z zakresu kompetencji cyfrowych i warsztaty interpersonalne
• DOTACJE: wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
• WSPARCIE POMOSTOWE (szkoleniowe i doradcze) po rozpoczęciu działalności gospodarczej

Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące lub uczące się na obszarze subregionu Małopolski Zachodniej województwa małopolskiego (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki), które pozostają bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG/KRS/prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej 1 z poniższych grup:
• osoby powyżej 50 roku życia,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby niepełnosprawne,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• kobiety

Czytaj dalej

Szkolenie dotyczące Funduszu Wyszehradzkiego

2016.05.16.ATRFirma ATR zaprasza wszystkich chętnych na szkolenie „Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w 2016 r - przygotowanie dokumentacji projektowej i realizacja międzynarodowych projektów”. Terminy oraz miejsce spotkań można znaleźć tutaj.

Program PROSUMENT

2016.02.17.prosument 1
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4c) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez WFOŚiGW”.

Czytaj dalej

"Dolina Soły" zaprasza na spotkanie konsultacyjne

2015.10.22.dolina
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" zaprasza wszystkich przedsiębiorców, rolników, rybaków, sołtysów, radnych gminnych, przedstawicieli stowarzyszeń, kół gospodyń, klubów sportowych, instytucji kultury oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkania konsultacyjne, dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. W gminie Chełmek zaplanowano je na czwartek 5 listopada o godzinie 16 w Miejskim Ośrodku Kutury, Sportu i Rekreacji. Szczegóły można poznać na stronie www.dolinasoly.eu lub telefonicznie 33 843 60 28.

Wolontariat pracowniczy – szansa dla organizacji i biznesu

2015.10.22.bis
Biuro Inicjatyw Społecznych w ramach Centrum Obywatelskiego 29 października zaprasza wszystkich przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych i firm do wzięcia udziału w konferencji "Wolontariat pracowniczy - szansa dla NGO i biznesu". Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9 w siedzibie Centrum Obywatelskiego w Krakowie przy ulicy Reymonta 20 (wejście oznaczone literami LE, I piętro, sala konferencyjna nr 40).

Czytaj dalej

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 22 Kwiecień 2018    |    Imieniny obchodzą: Kaja, Leon, Łukasz