V sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku

2018.11.22. rada

Zaproszenie na V sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku na dzień 28 lutego 2019 roku (czwartek) o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11

 1. Projekt uchwały w sprawie zamiaru wprowadzenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gorzowie
 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2019 r.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Chełmek na lata 2019-2023.
 5. Projekt uchwały w sprawie dofinansowania szczepień profilaktycznych dzieci z terenu Gminy Chełmek zgodnie z Programem promocji zdrowia dotyczącym szczepień profilaktycznych przeciwko bakteriom Neisseria Meningitidis typ C.
 6. Projekt uchwały w sprawie dofinansowania "Programu profilaktyki i leczenia próchnicy zębów u dzieci klas od 0 do 2 w Gminie Chełmek".
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bobrek.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Gorzów.
 9. Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkańców Bobrka do Burmistrza Chełmka celem zajęcia stanowiska w sprawie sprzeciwu wobec lokalizacji inwestycji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Bobrku.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup praw własności działki ewidencyjnej 1617/1 obręb Bobrek.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup praw własności działki ewidencyjnej 1491/2 obręb Chełmek
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chełmek
 13. Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2019
 14. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej SG ZOZ w Chełmku.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 18 Czerwiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek