Referat Oświaty (RO)

Wnioski udostępniane przez Referat Oświaty (tel. 33 844 90 39)

  1. Wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek

EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

Uchwała nr XXXV/343/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Chełmek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

  Wykaz załączników niezbędnych do zgłoszenia szkoły/placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

  Zgłoszenie przedszkola do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

  Formularz dla przedszkoli dane do nadania nr regon

  Zgłoszenie do ewidencji innych form wychowania przedszkolnego

  Formularz dla innych form wychowania przedszkolnego dane do nadania nr regon

  Informacja o warunkach lokalowych punkt ps

  Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

  2. Zorganizowanie (dowozu/zwrot kosztów dowozu) dziecka do szkoły specjalnej

  Wniosek

  3. dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

   Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Wniosek

  Oświadczenie w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

  Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

Oświadczenie o wartości poniesionych kosztów

  Oświadczenie na podstawie ustawy o rzemiośle

  Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis

  Formularz pomocy de minimis | instrukcja wypełnienia

  4. Wpis do ewidencji żłobków lub klubów dziecięcych

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY CHEŁMEK

5. Stypendia sportowe - Uchwała nr XXXV/312/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia sportowe

  Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe

  Oświadczenie że nie wystąpiły okoliczności powodujące pozbawienie stypendium sportowego

6. Stypendia artystyczne - Uchwała nr XXXV/311/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej, uczniom uzdolnionym artystycznie z Gminy Chełmek

  Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia artystyczne

  Oświadczenie że nie wystąpiły okoliczności powodujące pozbawienie stypendium artystycznego

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 22 Marzec 2023    |    Imieniny obchodzą: Bogusław, Katarzyna, Oktawian