baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner wykup lokali mieszkalnych

baner cmentarz

baner dlugi pop

baner dlugi pop

Od 1 stycznia 2022 roku nowe zasady związane z obsługą kasową Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Władze banku PKO BP SA, z powodów wynikających m.in. z sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19, podjęły decyzję o likwidacji oddziału w Chełmku. Pomimo prowadzonych negocjacji przez Urząd Miejski, kierownictwo banku nie zmieniło stanowiska i decyzja o likwidacji z dniem 31.12.2021 roku jest ostateczna. Na terenie Chełmka pozostanie bankomat PKO BP SA w dotychczasowej lokalizacji. Podjęte zostały próby pozyskania innych banków, poprzez wysyłanie ofert wynajmu pomieszczeń – niestety bez zainteresowania.

Od 1 stycznia 2022 roku zachodzą zatem bardzo istotne zmiany związane z obsługą kasową Urzędu Miejskiego. Zapłata podatków lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie gotówkowej bez prowizji będzie możliwa jedynie w placówkach banku PKO BP SA oddział Oświęcim lub Libiąż:

Oddział 1 w Libiążu:
32-590 Libiąż, ul. 11 Listopada 2,

Oddział 1 w Oświęcimiu:
32-600 Oświęcim, al. Tysiąclecia 19.

Mając na uwadze powyższe, zachęcamy Państwa do regulowania wyżej wymienionych zobowiązań wobec Gminy Chełmek w formie bezgotówkowej, tj. przelewem. Jednocześnie przypominamy, iż przepisy podatkowe pozwalają, aby zapłata podatku została zrealizowana z konta małżonka podatnika, jego zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), pasierba, rodzeństwa, ojczyma, macochy o ile z tytułu wpłaty bezsprzecznie wynika przeznaczenie zapłaty (podane jest imię i nazwisko podatnika lub nr decyzji czy zawiadomienie z którego wynika dane zobowiązanie, a wpłata dokonana jest na rachunek indywidualny podatnika wskazany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu). Wpłaty może dokonać również inna osoba niż wymienione wyżej, jednak tylko w przypadku gdy kwota wpłacanego podatku (rata) nie przekracza 1000 zł.

Podsumowanie 2021 roku

     Za nami kolejny trudny rok, który przebiegał w cieniu pandemii związanej z COVID-19. Miała ona ogromny wpływ na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Chełmku, jednostek gminnych, zakładów pracy, szeroko rozumianych usług oraz na życie każdego z nas. Niestety podobnie jak w 2020 roku tak i w 2021 roku zwiększona była śmiertelność na terenie gminy - w 2020 r. zmarło 215 osób, a w 2021 r. 185 osób. Rodzinom i ich bliskim składam wyrazy współczucia i łączę się z nimi w bólu.

W trudnych warunkach, pomimo wielu ograniczeń wszystkie instytucje funkcjonowały w sposób ciągły zapewniając ciągłość dostaw wody, odbioru ścieków i odpadów, bieżącego utrzymania dróg, dostaw ciepła, gazu i energii elektrycznej.

Czytaj dalej

Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w Krakowie

US w Krakowie

W 2022 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 955 z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Wszystkie badania realizowane są głównie metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych na terenie województwa małopolskiego. Każdy z ankieterów posiada legitymację wydaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie. W załączeniu przesyłam wykaz badań ankietowych realizowanych w 2022 r. przez statystykę publiczną oraz wzór legitymacji ankietera.

Czytaj dalej

Szkolenia organizowane przez Krajową Administrację Skarbową

Krajowa Administracja Skarbowa

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie

10 stycznia (poniedziałek)

od godz. 10:00

Ogranicz straty ciepła w domu i skorzystaj z ulgi termomodernizacyjnej w podatku dochodowym

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

w ramach pakietu szkoleń Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z województwa małopolskiego

Jak wziąć udział?

Spotkanie ma formę webinarium na MS Teams. Uczestnicy będą mieć możliwość zadawania pytań na czacie oraz bezpośrednio, po zakończeniu szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Aby dołączyć do spotkania, wystarczy kliknąć w link przy temacie szkolenia.

Zapraszamy na kolejne szkolenia w 2022 roku

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną listą szkoleń na stronie www.

Czytaj dalej

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

baner - z napisem dodatek osłonowy

Szanowni Państwo,
informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Kliknij, aby dowiedzieć się wiecej ...

77. rocznica wyzwolenia Chełmka

W dniu dzisiejszym z okazji zakończenia działa wojennych na terenie Chełmka odbyła się uroczystość złożenia kwiatów pod tablicami upamiętniającymi osoby, które zginęły podczas II Wojny Światowej. Cała uroczystość odbyła się w reżimie sanitarnym.

Czytaj dalej

Ogłoszenie przetargu na najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11

B U R M I S T R Z     C H E Ł M K A

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację)

w sprawie oddania w najem na okres 10-ciu lat nieruchomości lokalowej. 

Lokal użytkowy składa się z pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej ok. 100,50 m2.  Zlokalizowany jest na parterze, od strony północnej, budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Krakowskiej 11 z wejściem bezpośrednio z ulicy Brzozowej.

Ogłoszenie o przetargu

 

Opłata na 2022 rok za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - przypomnienie

Przypomina się przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2021 r. w prowadzonym punkcie sprzedaży oraz o wniesieniu opłaty na 2022 rok za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Termin złożenia oświadczenia oraz wniesienia I raty opłaty upływa z dniem 31 stycznia 2022r.

Czytaj dalej

Urząd Miejski w Chełmku zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta

Szanowni Państwo,
w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną wprowadzamy ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego od 10 stycznia. Przyjęte rozwiązania pozwolą na zachowanie ciągłości pracy urzędu i zapewnią jak największą ochronę zdrowia pracowników oraz mieszkańców. Z pracownikami można kontaktować się online, telefonicznie oraz za pośrednictwem usługi ePUAP. Pisma, wnioski, dokumenty czy informacje z prośbą o kontakt w prowadzonej sprawie można składać do skrzynki podawczej, która znajduje się w przedsionku Urzędu Miejskiego. Celem ułatwienia kontaktu z pracownikami został uruchomiony telefon przy wejściu do urzędu wraz z wykazem numerów do pracowników. Jednocześnie informuję, że nie ulegają zmianie godziny pracy Urzędu Miejskiego.

Praca dla psychologa

szkola egzaminy klasa

Urząd Miejski w Chełmku zatrudni psychologa dziecięcego, w celu prowadzenia zajęć z uczniami szkół podstawowych, na terenie gminy Chełmek.
Planowany okres zatrudnienia: od 01.02.2022 r. do 17.06.2022 r.
Wymagania:
- wykształcenie na kierunku psychologii z przygotowaniem pedagogicznym,
- umiejętność pracy z dziećmi,
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
- dobra organizacja pracy.
Obowiązki:
- prowadzenie zajęć z dziećmi,
- wypełnianie dokumentacji.
Oferty należy składać w terminie do 21.01.2022 r. na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11.
Więcej informacji o naborze na powyższe stanowisko można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chełmku - Referat Oświaty, w pokoju 108, tel: 33 844 90 38.

obrazek-klawisz do galerii zdjęć


Powierzchnia gminy: 2 732,1 ha
2732 ha

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (31 grudzień 2021 r.): 12 234
12 234

zlota sakiewka


Inwestycje łącznie (plan na 2022 rok): 17.475.505,00 PLN
17.475.505,00 PLN

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 25 Styczeń 2022    |    Imieniny obchodzą: Tatiana, Paweł, Miłosz