XXVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku

2018.11.22. rada

Zaproszenie na XXVIII sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku na dzień 25 listopada 2021 roku (czwartek) o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2021 rok.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/232/21 z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.
 4. Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 5. Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 6. Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty.
 7. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Chełmku przy ul. Broniewskiego.
 8. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 834/75 i 834/76 położonej w Chełmku przy ul. Mickiewicza.
 9. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 595/2 położonej w Bobrku przy ul. Spacerowej.
 10. Przyjęcie Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Chełmek na lata 2019-2020”
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chełmek na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028".
 12. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Chełmek na 2022 rok.
 13. Projekt uchwały w sprawie współpracy Gminy Chełmek z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 7 Luty 2023    |    Imieniny obchodzą: Romuald, Ryszard, Teodor