XII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku

2018.11.22. rada

Zaproszenie na XII sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku na dzień 19 grudnia 2019 roku (czwartek) o godz. 1330 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2020 r.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmek
3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2019 r.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna w Chrzanowie”.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/105/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 listopada 2019r w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/104/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Chełmek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
10. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Chełmek w roku szkolnym 2019/2020.
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup praw własności działek ewidencyjnych 2645/11 i 2646/14 obręb Chełmek.
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny praw własności działek ewidencyjnych od osób fizycznych.
15. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i harmonogramu prac związanych opracowaniem „Strategii Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2021-2027”.
16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia i realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 27 Listopad 2021    |    Imieniny obchodzą: Ksenia, Walerian, Franciszek