Badania ankietowe prowadzone przez GUS

logo

Szanowni Państwo,               

W 2021 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził liczne badania ankietowe gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw i instytucji na terenie województwa małopolskiego. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 roku poz. 443, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej.

W trosce o wspólne zdrowie i bezpieczeństwo, z uwagi na sytuację epidemiczną, badania statystyczne w 2021 r. będą realizowane przez pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie głównie metodą wywiadu telefonicznego. W załączeniu przesyłam wykaz badań ankietowych planowanych do realizacji w 2021 r. Tożsamość ankieterów statystycznych można sprawdzić poprzez aplikację na stronie internetowej  https://sa.stat.gov.pl/formularz/  lub telefonicznie pod numerami: +48 12 65 63 032, +48 695 256 281, +48 12 41 56 011.

Proszę  o zpaoznanie się z materiałami przesłanymi przez Urząd Statystyczny w Krakowie.

  Załączniki:
1. Wzory legitymacji  ankietera legitymacja

2. Wykaz badań realizowanych w 2021 r. przez Urząd Statystyczny w Krakowie wykaz

3. Plakat o badaniach rolniczych rolnicze

4. Plakat o badaniach ankietowych ankietowe

Drukuj