Wykaz nieruchomości przeznaczonej w dzierżawę

Burmistrz Chełmka informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonej w dzierżawę - działka nr 832/12 o pow. 0.0037 ha, położona w obrębie Gorzów, w Gorzowie przy ul. Oświęcimskiej.

wykaz

Drukuj