Konkurs ofert na zadania publiczne realizowane w 2022 roku

Rodzaj zadań i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację
I. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:
1. „Aktywny senior w kulturze i tradycji" - kwota 30.000 zł.
II. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:
2. Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla osób dorosłych - kwota 28.000 zł.
3. Aktywizacja społeczna i intelektualna dla osób w wieku emerytalnym - kwota 8.000 zł
IlI. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:
4. "Koń to najlepszy terapeuta" - kwota 3.000 zł
IV. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
5. "Promocja sztuki twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych działających na terenie Gminy Chełmek" - kwota 11.000 zł.
V. Turystyka i krajoznawstwo
6. „Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych dla osób dorosłych , zajmujących się szerzeniem turystyki i wędrownictwa" - kwota 5.000 zł

  ogłoszenie - BIP

  wyniki - BIP

Drukuj