Programu oddłużeniowy dla Gminy Chełmek

Na podstawie uchwały nr XXIX/287/2017 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie programu oddłużeniowego dla Gminy Chełmek oraz uchwały nr XXXI/294/2017 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/287/2017 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie programu oddłużeniowego dla Gminy Chełmek dnia 23 września 2017r. wchodzi w życie program oddłużeniowy.
Zgodnie z przepisami przedmiotowej uchwały osoby posiadające zadłużenie na dzień 30 czerwca 2017r. z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących własność Gminy Chełmek mogą złożyć wniosek o umorzenie części zaległości oraz odsetek ustawowych.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Chełmku ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek w terminie od dnia 25.09.2017r. do dnia 28.01.2018r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku w pok. 14 w godzinach pracy:
Poniedziałek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 16.00
Piątek: 7.30 - 15.00
oraz w siedzibie Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Chełmku, ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 32-660 Chełmek w godzinach pracy:
Poniedziałek – Piątek: 7.00 – 15.00

Burmistrz Chełmka,
Andrzej Saternus

wniosek o przystąpienie do programu oddłużeniowego

uchwała w sprawie programu oddłużeniowego

Drukuj