baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner wykup lokali mieszkalnych

baner cmentarz

baner dlugi pop

baner dlugi pop

KV logo Tablica Czyste Powietrze

baner dlugi pop

Informacja w sprawie odkomarzania

mosquito 2246135 960 720

W związku z plagą komarów, która dotknęła naszą gminę, otrzymujemy od Państwa wiele informacji, które nie zawsze są sprawdzone. Dlatego informuję, że gmina od kilkunastu lat ma podpisaną umowę z firmą, która zajmuje się odkomarzaniem. Bazując na doświadczeniu oraz specjalistycznej wiedzy decyduje ona, kiedy jest najlepszy czas na przeprowadzenie zabiegu "zadymiana" w taki sposób, aby był jak najbardziej skuteczny. Do tej pory, o czym informowaliśmy we wcześniejszych wpisach, przeprowadzono kilka takich zabiegów, włącznie z tym, że w bieżącym roku w terminie 21-24 maja zostały wykonane zabiegi zwalczające larwy komarów. 

Odpowiadając na Państwa potrzeby, podjąłem decyzję o wykupieniu dodatkowej usługi zadymiania, która zostanie przeprowadzona w najbliższym czasie i obejmie całą gminę, ze szczególnym uwzględnieniem: wałów, cieków wodnych, rowów, ogródków działkowych oraz Parku Rodzinnego w Chełmku. Mam nadzieję, że przyczyni się to do wyeliminowania lub chociaż znacznego ograniczenia tego problemu. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, wszystko po to, aby poprawić komfort życia mieszkańców gminy. 

Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus

Dofinansowanie nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych od I-III

plywanie 1

W okresie od 11 lutego 2019 r. do 30 maja 2019 r. Gmina Chełmek realizowała projekt pod nazwą „Dofinansowanie nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych od I-III”

W projekcie nauki pływania uczestniczyli uczniowie klas I-III : Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku, Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku, Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie, Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku. Łącznie wzięło udział 113 dzieci, które miały możliwość skorzystania z 20 godzin nauki pływania. Organizowane zajęcia pozwoliły wypełnić czas wolny w aktywny i bezpieczny sposób. Uczniowie korzystający z zajęć sportowych mieli możliwość nabycia umiejętności pływania, a także czerpali korzyści zdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze. Wykształcone na tym etapie nawyki na pewno trwale wpłyną na późniejsze aktywne życie młodego człowieka.

Całkowity koszt wykonania projektu stanowił kwotę 40 457,39 zł i został dofinansowany ze środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019.

  Referat Oświaty

Czytaj dalej

Wokalne sukcesy uczennic Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku

wokal 3

Dnia 6 czerwca 2019 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze odbyły się eliminacje do Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Wolna Polska” w ramach projektu edukacyjnego „Historia Solidarności w Małopolsce” pod patronatem Kuratorium Oświaty w Krakowie. W festiwalu wzięły udział dwie uczennice SZS Bobrek: Aleksandra Bebak z klasy Va i Nikola Janiczek z klasy VII.

Czytaj dalej

Hala widowiskowo – sportowa dla gminy Chełmek

DSC0968711. czerwca Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia darowizny od Powiatu Oświęcimskiego, prawa własności do Hali Widowiskowo – Sportowej przy PZ nr 8 w Chełmku wraz z drogą dojazdową.

- To prawdziwy sukces i ukoronowanie dwuletnich starań - podkreśla burmistrz Andrzej Saternus. - Bardzo cieszy fakt, że pomimo oporu ze strony ówczesnych władz Powiatu, nie poddaliśmy się i dopięliśmy swego. Dzięki naszemu uporowi w dążeniu do przejęcia hali, gmina zyskała nowoczesny obiekt o powierzchni użytkowej ponad 1 800 m kw, posiadający pełnowymiarową salę sportową. Tym samym znacznie wzbogaciła się oferta sportowo - rekreacyjna gminy. Szczególne słowa podziękowania burmistrz Chełmka skierował w liście do Starosty Powiatu Oświęcimskiego - Marcina Niedzieli oraz Rady Powiatu Oświęcimskiego. 

Pierwsze zajęcia zaplanowano już na wrzesień bieżącego roku. Hala wejdzie w skład kompleksu Centrum Sportowego i będzie służyła realizacji zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku. 

Komunikaty Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu

AP naglowek

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenia.spotkania:

Platforma ePUAP – wysyłanie dokumentów do podmiotu publicznego przez internet z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Podczas szkolenia przedstawimy następujące zagadnienia:
1. PLATFORMA EPUAP – informacje ogólne, założenia, korzyści;
2. REJESTRACJA – możliwość założenia konta;
3. PROFIL ZAUFANY EPUAP – definicja, zasady potwierdzania, metody zakładania.

Terminy i miejsce szkolenia:
17 czerwca 2019 r. godz. 12.00
18 czerwca 2019 r. godz. 9.00
siedziba Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu
ul. Plebańska 2

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie pod numerami telefonu:
33/84 66 492
33/84 66 443

„WIEDZA W PIGUŁCE”

Podczas szkolenia przedstawimy następujące zagadnienia:
1. podstawowe informacje w zakresie zasad rejestracji działalności gospodarczej;
2. podstawowe zagadnienia z zakresu form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów/dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Termin i miejsce szkolenia:
26 czerwca 2019 r. godz. 11.00
siedziba Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu
ul. Plebańska 2

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie pod numerami telefonu:
33/84 66 459
33/84 48 724

„WIEDZA W PIGUŁCE”

Podczas szkolenia przedstawimy podstawowe zagadnienia w zakresie opodatkowania spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych.

Termin i miejsce szkolenia:
27 czerwca 2019 r. godz. 11.00
siedziba Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu
ul. Plebańska 2

 ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie pod numerami telefonu:
33/84 66 446
33/84 66 447
33/84 48 727

 

Informacja w sprawie 500+

56fbf1fd2fd86 o full

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku przypomina o możliwości składania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) oraz o świadczenie „Dobry start” (300+) i zachęca do ubiegania się o w/w świadczenia drogą elektroniczną już od 01.07.2019 r. np. za pośrednictwem konta bankowego, a w formie papierowej od 01.08.2019 r.
Szczególnie ważne jest, by wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) składać nie tylko na pierwsze dziecko, ale także na kolejne dzieci, na które świadczenie jest przyznane do 30.09.2019 r.
W przypadku pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z pracownikami Działu Świadczeń dla Rodzin MOPS w Chełmku osobiście lub pod numerem tel.: 33/842-01-71.

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczcili zakończenie kolejnego roku akademickiego

DSC 5838

W naszej gminie od 2015 roku działa Uniwersytet Trzeciego Wieku. Członkostwo w tym stowarzyszeniu to nie tylko sposób na zdobycie wiedzy, ale także przywrócenie radości życia. Według panującej opinii wiek dojrzały i starość to dla wielu osób okres spadku życiowej aktywności. Wiele z nich czuje się samotna, zwłaszcza wtedy kiedy nie ma dzieci i wnuków lub rodzina mieszka daleko. W takim wypadku idealnym spodobem na aktywne spędzanie czasu, a także remedium na samotność staje się przynależność do "społeczności studenckiej". Frekwencja i relacje słuchaczy chełmeckiego UTW pokazują, że czas kiedy zamknęliśmy już rozdział związany z pracą zawodową, także może być piękny i z powodzeniem wykorzystany na samorozwój.

Czytaj dalej

Dwa razy jednogłośni!

DSC 5731

W dniu 11. czerwca na Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku odbyła się VIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku. Jednym z jej najważniejszych tematów było przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmek oraz udzielenie Burmistrzowi Chełmka Andrzejowi Saternusowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Sesję rozpoczęła debata nad Raportem o stanie Gminy Chełmek za 2018 rok. Zgodnie z zapisem ustawy o samorządzie gminnym burmistrz co roku przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Obejmuje on podsumowanie działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego, jak również podsumowanie dotyczące realizacji zadań z zakresu: oświaty, służby zdrowia, kultury, gospodarki komunalnej oraz inwestycji zrealizowanych w poprzedzającym go roku budżetowym.

Czytaj dalej

Informacja w sprawie odkomarzania

mosquito 2246135 960 720

Informujemy, że na dzień dzisiejszy tj. 13 czerwca zaplanowano ciąg dalszy zabiegu tzw. „zadymiania” zwalczającego dorosłe osobniki komarów. Jednocześnie apelujemy do mieszkańców gminy o wykoszenie łąk, zwłaszcza nieużytków, które są siedliskiem tychże owadów.

Przypominamy, że zabiegi wykonywane są przy użyciu preparatów biologicznych i chemicznych, które znajdują się w rejestrze Produktów Biologicznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych, posiadają aktualny termin ważności oraz stosowne atesty i zezwolenia. Zabiegi te nie są szkodliwe dla ludzi ani zwierząt, jednakże zalecane jest, aby w dniu wykonywania zabiegu zwalczającego osobniki dorosłe nie wypuszczać pszczół z uli. W związku z powyższym prosi się, aby pszczelarze zachowali w tym dniu ostrożność.

Zachęcamy do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

2016.01.11. Nieodpłatna pomoc prawna w siedzibie MOKSiR 1

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Osoby uprawnione do otrzymywania pomocy w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub otrzymania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokonują zgłoszeń pod nr tel. 502 691 995 lub na adres e mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Czytaj dalej

obrazek-klawisz do galerii zdjęć


Powierzchnia gminy: 2 732 ha
2 732 ha

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (31 grudzień 2022 r.): 12 110
12 110 mieszkańców

zlota sakiewka


Inwestycje łącznie (plan na 2023 rok): 19.834.036,00 PLN
19.834.036,00 PLN

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 30 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodzą: Wera, Zofia, Honoriusz

Popup oplaty za odpady