Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm) Burmistrz Chełmka ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
1. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego.
Gmina Chełmek reprezentowana przez Burmistrza Chełmka (ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek) organizator publicznego transportu zbiorowego na obszarze Miasta i Gminy Chełmek.
2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia.
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podmiotem zewnętrznym na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zmianami), gdzie organizator dokonuje wyboru operatora w trybie art. 4 pkt 8 Prawo Zamówień Publicznych.
3. Rodzaj transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy.
Rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy na liniach użyteczności publicznej w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym.
Określenie linii komunikacyjnych: gminne przewozy pasażerskie w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych obejmujących obszar Miasta i Gminy Chełmek dla której Gmina jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.
4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt. 1.
Rozpoczęcie postępowania związanego z zawarciem umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przewiduje się nie wcześniej niż sześć miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.
5. Zmiana informacji.
Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zmianami) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
6. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
- Biuletyn Informacji Publicznej
- Tablica informacyjna w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Chełmku
- Strona internetowa organizatora

Drukuj