Informacja w sprawie numeracji porządkowej budynków

tablica

Szanowni Państwo,
z uwagi na fakt, że w ostatnim czasie do Urzędu Miejskiego w Chełmku napływają liczne sygnały mieszkańców naszej gminy związane z nieprawidłowościami w zakresie numeracji porządkowej budynków. Przypominam zatem o obowiązkach ustawowych, które zobowiązują właściciela/władającego/administratora nieruchomością do umieszczenia na budynkach lub ogrodzeniu, w widocznym miejscu, tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz do utrzymywania jej w należytym stanie.
Kwestie oznakowania posesji, nieruchomości regulują następujące dokumenty: Prawo geodezyjne i kartograficzne Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.), Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 04 marca 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1472), Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09 stycznia 2012 r. (Dz. U. 2012 r. , poz. 125).

Najważniejsze informacje jakie wynikają z w/w przepisów to:
• Każda nieruchomość powinna posiadać tabliczkę informacyjną z numerem porządkowym na głównej, frontowej ścianie;
• Na tabliczce informacyjnej powinien się znaleźć zarówno numer nieruchomości jak i nazwa ulicy, ewentualnie nazwa miejscowości (jeżeli przepisy lokalne tak stanowią);
• Tabliczka informacyjna powinna być oświetlona w nocy;
• Sama tylko tabliczka na ogrodzeniu jest niewystarczająca;
• Jeśli nieruchomość oznaczona tabliczką stoi dalej od drogi - należy powtórzyć tabliczkę na ogrodzeniu.
• Wcześniej tolerowano niekompletne tabliczki adresowe (np. sam numer). Obecnie, wymaga się zdecydowanie egzekwowania przepisów - oświetlenia kompletnych tabliczek z numerem i nazwą ulicy.

Należy również poinformować, że zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 618 z późn. zm.)
§ 1. Kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.
Powyższe przypomnienie ma na celu uporządkowanie przestrzeni, w której się poruszamy jak i instytucje takie jak: straż pożarna, pogotowie, policja, urząd pocztowy, firmy kurierskie, służby techniczne oraz firmy odbierające śmieci.

Na terenie naszej gminy można bowiem spotkać miejsca, gdzie widnieją tabliczki z nieaktualną nazwą ulicy, przy której budynek się znajduje lub sam numer jest bardzo nieczytelny. Taka niepozorna rzecz jak tabliczka z numerem może uratować komuś życie. Jeśli tabliczki nie ma, jest nieczytelna albo bezpośrednio niewidoczna, to straż pożarna czy pogotowie mogą mieć problem z szybkim zlokalizowaniem miejsca gdzie potrzebna jest ich natychmiastowa pomoc. W sytuacji zagrożenia życia, każda minuta spóźnienia, każda chwila stracona na poszukiwanie właściwego domu, może kogoś kosztować utratę życia lub zdrowia.

Zwracam się do Państwa z prośbą o weryfikację oznakowania swojego budynku, celem ochrony i poprawy jakości życia w naszym mieście. Zachęcam wszystkich mieszkańców do czytelnego oznaczania swoich posesji.
Wspólnie zadbajmy o Nasze bezpieczeństwo.

Burmistrz Chełmka

Andrzej Saternus

 

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 19 Kwiecień 2019    |    Imieniny obchodzą: Adolf, Leon, Tymon