Konkurs na stanowiska dyrektorów szkół w Bobrku, Gorzowie i Chełmku

2018.03.12.konkurs
Na podstawie art. 63 ust. 10 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z poźn.zm.) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Burmistrz Chełmka ogłasza nabór na stanowiska Dyrektorów:

1. Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku, ul. Bolesława Chrobrego 9, 32-660 Chełmek,

2. Samorządowego Zespołu Szkół im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy w Bobrku, ul. Nadwiślańska 9, 32-661 Bobrek,

3. Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie, ul. Szkolna 3 Gorzów, 32-660 Chełmek.

Szczegóły w zarządzeniu, dostępnym poniżej:

Zarząd nr 0050.662.2018 Burmistrza Chełmka z dnia 09.03.2018 r

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 13 Grudzień 2018    |    Imieniny obchodzą: Łucja, Otylia, Eugeniusz