baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner program oddluzeniowy

baner cmentarz

baner fundusze

baner dlugi popraporty stan

Czyje to śmieci…???

zdjęcie śmieci

Urząd Miejski przypomina, że obowiązujący system gospodarki odpadami komunalnymi zapewnia odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie naszej Gminy. Odpady komunalne, należy wrzucać do przeznaczonych na ten cel kontenerów czy dzwonów do selektywnej zbiórki a te, które nie są odbierane przez firmę odbierającą odpady przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczącego się przy ul. Piastowskiej 18 w Chełmku.

Obowiązujące regulacje prawne mają na celu poprawę środowiska naturalnego, wyższą świadomość ekologiczną oraz zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk śmieci. Podrzucane przy koszach ulicznych czy na terenie zielonym śmieci, wpływają negatywnie na wygląd naszego wspólnego otoczenia, jak również w łatwy sposób mogą się rozprzestrzeniać (roznoszone przez wiatr, zwierzęta czy ludzi….).

Występowanie dzikich wysypisk niestety nie jest rzadkością, przez co Urząd Miejski w Chełmku podejmie wszelkie działania identyfikujące posiadacza odpadów. Osoby odpowiedzialne za powstawanie dzikich wysypisk zostaną zobowiązane do ich uprzątnięcia oraz zostanie przeciw nim złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Składowanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych podlega odpowiedzialności karnej z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 2019, poz. 1950 ze zm.) lub odpowiedzialności za wykroczenia w myśl przepisów ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 ze zm.).

Urząd Statystyczny w Krakowie informuje o badaniach ankietowych w 2020 roku

ankieta

Szanowni Państwo,                    

Uprzejmie informujemy, że w 2020 r. Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Wszystkie badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego realizowane są przez pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie (ankieterów i teleankieterów statystycznych) metodą wywiadu bezpośredniego lub wywiadu telefonicznego w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych. Każdy z ankieterów posiada legitymację służbową podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych na terenie województwa małopolskiego.

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym (Dz. U. poz. 1728), na terenie całej Polski w okresie od 1 września do 30 listopada bieżącego roku zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny. Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Jednocześnie informujemy, że będzie istniała możliwość wzięcia udziału w spisie przy wykorzystaniu interaktywnego formularza, który będzie dostępny na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

 Wzory legtymacji ankietera

 Wykaz realizowanych w 2020 roku zadań ankietowych

 Badania ankietowe - plakat

 Badania rolne - plakat

  Strona WWW Urzędu Statystycznego w Krakowie

Informacja w sprawie rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

edukacja egzamin

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmek na rok szkolny 2020/2021. /zarządzenie/

Określenie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Chełmek oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
https://bip.malopolska.pl/umchelmek,a,1289559,w-sprawie-okreslenia-kryteriow-na-drugim-etapie-postepowania-rekrutacyjnego-do-przedszkoli-publiczny.html

Określenie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej placówki oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
https://bip.malopolska.pl/umchelmek,a,1289560,w-sprawie-okreslenia-kryteriow-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-na-wolne-miejsca-do-klasy-pierwszej-publ.html

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronach internetowych szkół, a dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać pod numerami telefonów:
1.Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku tel. 33/846 11 04 http://www.szkola1chelmek.pl

2.Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku tel. 33/846 12 97 http://szspchelmek.pl

3.Samorządowy Zespół Szkół im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy w Bobrku tel. 33/ 846 17 37 http://szsbobrek.pl

4.Samorządowy Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie tel. 33/846 14 75 http://www.szsgorzow.pl

 

Referat Oświaty

 

Ferie zimowe 2020

ferie 2020

W poniedziałek (27 stycznia) rozpoczynają się ferie w województwie Małopolskim. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku przygotował bogatą ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży. Więcej na stronie Ośrodka oraz w programie dostępnym tutaj >> KLIK


Do wspólnego spędzenia ferii zimowych zaprasza także Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku :

Zajęcia z gitarą z MDK Oświęcim – prowadząca Kamila Sibik
odbywać się będą w piątek tj. 31.01.2020r. i 07.02.2020r.
Dla początkujących w godz. 10:00-11:30
Dla zaawansowanych w godz. 11:35-13:05

Nabór wniosków - stypendium sportowe na 2020 rok

stypendia_sportowe_2020

Przypominamy, że do 15 lutego 2020 roku istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium sportowego. Wniosek o stypendium sportowe z uzasadnieniem i udokumentowaniem dotychczasowych osiągnięć kandydata wraz z potwierdzeniem o pobieraniu nauki składa prezes klubu sportowego, stowarzyszenia lub dyrektor szkoły w Urzędzie Miejskim w Chełmku. Zasady przyznawania stypendium reguluje Uchwała Nr XXXV/312/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia sportowe.

   Referat Oświaty

Wniosek

Regulamin

Nieodpłatna pomoc prawna w siedzibie MOKSiR

2016.01.11. Nieodpłatna pomoc prawna w siedzibie MOKSiR 1

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z dniem 1 stycznia 2016 r. Powiat Oświęcimski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Osoby uprawnione do otrzymywania pomocy w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub otrzymania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokonują zgłoszeń pod nr tel. 502 691 995 lub na adres e mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
NPP w Gminie Chełmek realizowane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku. Radcy prawni oraz adwokaci będą dostępni w poniedziałek, wtorek i środę w godzinach 14-18 oraz w czwartek i piątek w godzinach 8-12.

Więcej szczegółowych informacji w załącznikach:

 Informacja

 Lokalizacja punktów w 2020 roku

 Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Zapraszamy do udziału w przetargach na sprzedaż nieruchomości

75 rocznica zakończenia działań wojennych na terenie Chełmka

75 rocznica 4

W dniu 25 stycznia bieżącego roku przypada 75 rocznica zakończenia działań wojennych na obszarze Chełmka. W dniu 24.01 br. Burmistrz Chełmka wraz przedstawicielami uczniów z Samorządowego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Chełmku złożyli kwiaty pod pomnikiem "Ofiar Faszyzmu" oraz uczcili minutą ciszy wszystkich poległych w trakcie trwania II Wojny Światowej. /Zdjęcia: Paweł Waligóra/

Czytaj dalej

Dotacja do paneli fotowoltaicznych

moj prad

W ramach programu "Mój Prąd" Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ruszył drugi nabór wniosków. Nowością w programie jest strona mojprad.gov.pl na której jest możliwość sprawdzenia statusu złożonego wniosku.

Drugi nabór wniosków o dofinansowanie osobom fizycznym mikroinstalacji fotowoltaicznych potrwa do 18 grudnia 2020 r. Zasady programu nie zmieniają się. Można starać się o dotacje w wysokości nawet 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, czyli zakup i montaż PV od 2 do 10 kW.

Szczegóły programu dostępne są na stronie mojprad.gov.pl. Informacji udzielają również doradcy energetyczni NFOŚiGW (doradztwo-energetyczne.gov.pl). Dodatkowo działa infolinia (tel. 22 45 95 990) i dwa adresy mailowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dofinansowanie z programu „Mój Prąd” można łączyć z ulgą termomodernizacyjną. Od 2019 r. podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego mają prawo do ulgi podatkowej. Odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się od podstawy obliczenia podatku na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, m.in. wymianę kotłów, montaż paneli fotowoltaicznych, ocieplenie budynków mieszkalnych. Odliczenia dokonać można w pełnej kwocie wydatku na podstawie faktury. Kwota musi zostać pomniejszona o ewentualne kwoty otrzymanych dotacji na realizację zadania.

Więcej informacji dotyczących ulgi termomodernizacyjnej można uzyskać w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu lub na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/objasnienia-ulga-termomodernizacyjna/

"Złote Sakiewki 2019" zostały rozdane!!!

Burmistrz

W dniu 17 stycznia br. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku odbyła się coroczna gala "Złote Sakiewki". Nagroda ta symbolizuje szczodrość i ma na celu podziękowanie wszystkim osobom za to, że potrafią przekazywać innym dar swojego serca. Gala była także okazją do wręczenia innych nagród oraz medali.
Pierwszą z nagród, którą wręczono tego dnia, był medal „Za zasługi dla rozwoju gminy Chełmek”. Po raz pierwszy to odznaczenie zostało przyznane w 2004 roku. Poprzez tę nagrodę laureaci doceniani są za szczególny wkład w rozwój Naszej gminy w różnych dziedzinach życia gospodarczego, społecznego, sportowego, kulturalnego i promocji. Tegorocznym laureatem był Pan Adam Łoziński.

Czytaj dalej

Chełmecka Karta Seniora

karta seniora

Ruszył Program „Chełmecka Karta Seniora”. Adresatami programu są seniorzy, za których uznaje się osoby stale zamieszkałe na terenie gminy Chełmek w wieku 65 lat i powyżej. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Chełmku, do wniosku należy dołączyć aktualną fotografię (jak do dowodu osobistego). Wnioski należy składać osobiście w biurze Nr 12 tut. Urzędu, pokazując do wglądu dowód osobisty.

AKTUALNE ZNIŻKI NA CHEŁMECKĄ KARTĘ SENIORA:

 • zniżka na bilety za seans filmowy w kinie „Iluzja” w MOKSiR w Chełmku – cena 6 zł
 • zniżka w obiektach Centrum Sportowego przy ul. Krakowskiej 22 od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1500 – cena 1 zł/h
 • cena biletu na Pływalnię Krytą w Oświęcimiu – 4 zł./h
   /-/ Burmistrz Chełmka

obrazek-klawisz do galerii zdjęć


Powierzchnia gminy: 2 732,1 ha
2732 ha

 

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (IV kwartał 2019 r.): 12600
12 600

obrazek-klawisz do wirtualnego spaceru


Inwestycje łącznie (plan na 2020 rok): 11 569 179,16 PLN
11 569 179,16 PLN

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 28 Maj 2020    |    Imieniny obchodzą: Augustyn, Jaromir, Wilhelm